Monthly Archives: January 2015

  1. NL on Belajar Masak

    Leave a comment

    January 22, 2015 by kanesty

    “Salahsatu cara terbaik untuk menaklukan hati seorang lelaki adalah melalui perutnya.” Mungkin ini ada benernya. Mungkin ini juga asal-muasal pedoman lelaki dalam …
    Continue reading